En Äppelmelodi

Posted on 12 november, 2009

5


Vellinge är Sveriges fjärde rikaste kommun. När en flyktingförläggning skall öppnas inom kommunens gränser får de moderata kommunalpolitikerna spel och blir tillsynes väldigt skraja för några ensamkommande flyktingbarn.

Kommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman (M) säger att frågan inte är ekonomisk ”Pengar är inte allt, vi är många kommuner som inte vill ta emot flyktingar.”

Vad är det då för en fråga Lars-Ingvar ”Ljugman” (som Aftonbladet genom en i sammanhanget passande freudiansk felskrivning fått på pränt i artikelns inforuta)?

Jag kan berätta vad det är fråga om, det är fråga om institutionell rasism på kommunal nivå.
Det är kommuner som Vellinge, som inte tar sitt kommunala och medmänskliga ansvar, som lägger grunden för den misslyckade integrationen i Sverige. Vellinge kommun är dessvärre långt ifrån ensam; 2/3 av Sveriges kommuner tar inte sitt ansvar för asylsökande ensamkommande barn.

Till slut vill jag be Vellinges kommunalpolitiker att leta i minnet efter melodin till följande barnvisa, som de säkert sjöng en gång i tiden på dagis när deras världsbilder ännu var oförstörda. Jag vill be dem fundera över innebörden i denna sång, och inte bara den ekonomiska:

Om du har ett äpple
vill du dela det med mig?
i en äppelmelodi
eller vill du ha det goda
äpplet för dig själv?
inte få nån melodi
Dela med sig, eller snåla?
en vanlig fråga får man tåla.
Om du har ett äpple
vill du dela det med mig –
eller tar du hela själv,
va?

Sara Duarte, Upptakt