SD och syftet med mänskliga rättigheter

Posted on 26 november, 2009

2


Gästinlägg från Marco Helles:

Vad är syftet med de mänskliga rättigheterna?

Många politiker hävdar att de utgår från mänskliga rättigheter och att rättigheterna är självklara (särskilt yttrandefriheten). Läser man Sverigedemokraternas hemsida så hänvisar också de också till de mänskliga rättigheterna som grund för sitt partprogram. ”Helt central för oss är också FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna.”

Alla vet att de mänskliga rättigheterna är viktiga, men varför? Svaret finns i förordet till den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Där står det: … obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen… ringaktning och förakt till de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar… främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser… främja sociala framsteg… en gemensam norm…

FN skapades för att rädda generationer undan krigets gissel genom tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna och den enskilda människans värdighet och värde. FN-stadgans artikel 1 ger följande syfte att upprätthålla internationell fred… undanröja hot mot freden… genom fredliga medel… utveckla vänskapliga förbindelser… för att befästa världsfreden…

Det övergripande syftet är helt tydligt fred och vänskapliga förbindelser mellan människor. Syftet är inte att skapa motsättningar, illvilja, diskriminering, hot och hat. Ibland verkar det som om yttrandefrihetsdebatten handlar mer om hur jävlig man får vara mot andra och hur mycket man får kränka andra än om fritt utbyte av idéer och åsikter med syfte att skapa frihet, rättvisa och fred.

Mänskliga fri- och rättigheter kan aldrig kopplas bort från mänskliga skyldigheter. Det åligger en skyldighet hos alla (stat, grupp eller individ, Allmänna förklaringen, art 30) att inte använda sina rättigheter för att kränka andras. Därför är t.ex. krigshets förbjudet i svensk lag, likaså hets mot folkgrupp, ävenså diskriminering.

SD:s hävdande av mänskliga rättigheter som grund för partiprogrammet behöver prövas mot syftet i den Allmänna förklaringen. Är SD med och skapar fredliga relationer mellan människor och folk eller är resultatet precis det motsatta? Om oro, hat, våldsamheter och diskriminering är resultatet av politiken så har man varit med och skapat precis det motsatta som den Allmänna förklaringen är ute efter: frihet, rättvisa, fred och vänskap.

Marco Helles