Sverigedemokraterna lever inte upp till sitt namn…

Posted on 19 februari, 2010

0


…så vi tar oss friheten att göra en justering. Sverigeethnokraterna förespråkar inte demokrati utan ethnokrati.

Grundbulten i vårt demokratiska system är majoritetsstyret, det vill säga majoriteten av folket (demos) styr. Folket är den grupp människor som bor och är medborgare i det territorium vi kallar Sverige. Det har alltså inget att göra med etnisk eller kulturell tillhörighet.

Ethnos betyder också folk men det är knutet till en folkgrupps etniska, kulturella & religiösa tillhörighet som om dessa vore ristade i sten. Detta förklarar varför Sverigeethnokraterna inte inkluderar samer i det svenska ethnos. I partiets principprogram konstateras ”Dessutom lever här sedan lång tid tillbaka icke-svenska befolkningsgrupper, som till exempel samerna.”

Det är ett faktum. Sverigeethnokraterna avviker starkt från de etablerade partierna genom sitt kränkande av den demokratiska principen. Vad värderar du den 19:e september?

/Upptakt

Posted in: Uncategorized