Bitter eftersmak dagen efter Internationella kvinnodagen

Posted on 9 mars, 2010

0


 

Två sidor av samma förtryck. Fortfarande samma förtryck. Bara i olika kulturella förpackningar.

Följande citat av Yvonne Hirdman fångar förtryckets kärna i två meningar:  ”Jag upprörs över den förvridenhet som denna egenartade, stereotypa genusproduktion åstadkommer inne i människor, ute i samhället. Dessa burar som ordningen skapat, vilka – synliga eller osynliga – läggs över människor, män eller kvinnor, och hindrar deras bästa handlingar och tankar.”

Det finns mycket kvar att göra i feminismens namn – inte bara för att kvinnor skall kunna åtnjuta samma friheter, rättigheter och möjligheter som män – utan för att kvinnan och mannen, som individer, skall ha samma frihet att agera utanför könsmaktsordningens murar. Feminism är inte en kvinnosaksfråga, det är en fråga för världssamhället – en kamp för individen att få verka och agera bortom kön, på fria villkor.