Browsing All Posts filed under »kommunalt ansvar«

För eller emot invandring – Är detta den stora frågan?

december 28, 2009

10

SIFO genomförde i veckan en undersökning om huruvida svenska folket är för eller emot invandringen Resultatet visar att majoriteten, 56 % av 1000 tillfrågade är positiv till invandring. Själv undrar jag när för eller emot invandringen ska sluta bli den aktuella frågan. Jag har svårt att förstår varför SIFO gör denna typen av undersökning. Även om jag ser resultatet om att “Svenskarna är för invandringen” som tilltalande, tycker jag att undersökningen faller platt mot marken. Istället för undersökningar om vad svenska folket tycker om invandringen skulle jag förespråka att SIFO frågar svenskarna vad som skulle kunna göras för att integrera invandrarna i vårt samhälle istället.

SD och syftet med mänskliga rättigheter

november 26, 2009

2

Gästinlägg från Marco Helles: Vad är syftet med de mänskliga rättigheterna? Många politiker hävdar att de utgår från mänskliga rättigheter och att rättigheterna är självklara (särskilt yttrandefriheten). Läser man Sverigedemokraternas hemsida så hänvisar också de också till de mänskliga rättigheterna som grund för sitt partprogram. ”Helt central för oss är också FN:s deklaration om de […]

Avsaknaden av solidaritet gör att regeringen tar i med hårdhandskar.

november 13, 2009

0

Regeringen har nu tröttnat på att Sveriges kommuner inte har den goda viljan att stötta de flyktingbarn som kommer till Sverige. De har vädjat ”till humaniteten, det goda hjärtat”, men ack nej, inte fått något stöd. Är regleringar verkligen vad som krävs för att få integrationen i Sverige att fungera? När jag läste om Thomas […]

En Äppelmelodi

november 12, 2009

5

Vellinge är Sveriges fjärde rikaste kommun. När en flyktingförläggning skall öppnas inom kommunens gränser får de moderata kommunalpolitikerna spel och blir tillsynes väldigt skraja för några ensamkommande flyktingbarn. Kommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman (M) säger att frågan inte är ekonomisk ”Pengar är inte allt, vi är många kommuner som inte vill ta emot flyktingar.” Vad är det […]