Guilty on arrival

juli 18, 2010

4

De flesta vet vid det här laget att ett främlingsfientligt parti som heter Sverigedemokraterna siktar mot riksdagen. De flesta vet också att partiet inte vill ha en integrationspolitik, utan förespråkar en assimileringspolitik där anpassning uteslutande sker från ett håll. Vad exakt detta skulle innebära om förslaget skulle realiseras vet ingen, inte ens Sverigedemokraterna själva, av […]

Rättelse om ”Friserade siffror om invandrare”

mars 22, 2010

28

I dagens GP publicerades en debattartikel om vad som döljer sig bakom de siffror som främlingsfientliga partier slänger mer. Av de som invandrar är den största gruppen svenskar (år 2009 ca 18.000, enligt scb). I artikeln ser det däremot ut som att dessa behöver uppehållstillstånd, vilket är fel. Kontentan kvarstår dock: Av de som kommer […]

Posted in: Uncategorized

Historisk Ironi

mars 22, 2010

8

Politisk historieskrivning har kommit på tal i och med Riksdagens beslut den 11 mars att med en rösts övervikt klassificera massakrerna av kristna armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker i Turkiet under första världskriget som folkmord.  Det öppnar för en politisering av historien, beklagade statsminister Reinfeldt. Utan att vare sig fördöma eller värdera beslutet […]

Går islam att kombinera med västerländsk demokrati?

mars 11, 2010

2

Gästinlägg från Karin Broberg: Det här inlägget startade som en diskussion på Upptakts facebook-sida. Frågan som ställdes var huruvida islam går att kombinera med västerländsk demokrati. Det blev snabbt tydligt att svaret beror på hur man tolkar frågan. För mig var det självklara svaret att islam inte går att kombinera med västerländsk demokrati. Innan ni […]

Bitter eftersmak dagen efter Internationella kvinnodagen

mars 9, 2010

0

  Två sidor av samma förtryck. Fortfarande samma förtryck. Bara i olika kulturella förpackningar. Följande citat av Yvonne Hirdman fångar förtryckets kärna i två meningar:  ”Jag upprörs över den förvridenhet som denna egenartade, stereotypa genusproduktion åstadkommer inne i människor, ute i samhället. Dessa burar som ordningen skapat, vilka – synliga eller osynliga – läggs över människor, män eller […]

Islamofobi

februari 26, 2010

0

Aiysha Varraich, masterstudent i Global Studies and Democracy vid Göteborgs universitet, låter oss i följande text spegla de politiska tongångarna i Sverige mot utvecklingen i Frankrike. Hon för argumentet att den etniskt bundna nationalidentiteten får staten att agera polariserande mot invandrargrupper som skiljer sig från den nationella identiteten, i detta fallet muslimer. Istället för att […]

Sverigedemokraterna lever inte upp till sitt namn…

februari 19, 2010

0

…så vi tar oss friheten att göra en justering. Sverigeethnokraterna förespråkar inte demokrati utan ethnokrati. Grundbulten i vårt demokratiska system är majoritetsstyret, det vill säga majoriteten av folket (demos) styr. Folket är den grupp människor som bor och är medborgare i det territorium vi kallar Sverige. Det har alltså inget att göra med etnisk eller […]

Posted in: Uncategorized